ana menü
haberdar ol
e-posta adresiniz

arama

bağlantılar

Devrimci ve Marksist Üretimleri Sahiplenelim

Arkadaşlara,

Daha önce kapak tasarımlarıyla içerikleri hakkında sizleri bilgilendirdiğimiz üç yeni kitabımızın basım ve cilt işleri 20 Ekim 2010 tarihinde tamamlanmış, 22 Ekim 2010 günü de Büro’muza gelmiş olacaktır.

Anılan kitaplarımızın asıl sahiplerine ulaştırılması tecimsel bir ilişki değil, örgütsel çabaları ve ilişkileri gerektiriyor. İlerici-Devrimci Yayın Kolektiflerinin tekelci-burjuva basın-dağıtım ağlarını kullanamadığı bir gerçekliktir. Bu durumdan kimileri gibi asla yakınılmaması ve kendi gücümüzle kendi kanalımızı açmamız gerekecektir. Bunun dışında konumumuza uygun başka bir yöntem bulunmamaktadır.

Kolektifimiz’in oluşturulduğu tarihten günümüze kadar Kitap-Dergi-Gazete vb. üretimlerimizde bu yolda yapılacak işlerin neler olduğunu ısrarla bilince taşıdığımızı herkes bilmektedir.

Sağlı “sol”lu burjuva ve küçükburjuva kuruluşlarının elindeki araç ve imkânlarla bizlere uygulaya geldiği binbir baskı ve kuşatma yöntemlerini ancak kolektif çabalarımızla kırmak dışında hiçbir umarımızın olmadığı bilinmektedir.
İdeolojik-teorik-politik yönelişlerimizle, örgütsel arayışlarımızla, sosyal pratikte yeterince denenip sınanmış diyalektik, tarihsel materyalist yöntem gibi onlardan daha önemli silahlara sahibiz.

Yayın araçlarımız ve teori pratiklerimizle bu uğurda büyük bedeller ödenmiştir. Ödenmektedir. Elimizdeki araçlarda insanlarımızın teri ve kanı vardır. Bulunduğumuz mevzilere kolay ve ucuz yöntemlerle gelinmemiştir. Bu mevzilerin daha da geliştirilip güçlenmesi için büyük bedeller ödenmiştir. Ödenmektedir.

“Güçlüyüz-Haklıyız-Kazanacağız!”, “Gelecek Bizimdir!” vb. sloganlarımız süslü birer söz dizini değildir.

Kolektifimiz’in siyasî kararıyla ürettiğimiz anılan Kitap-Dergi-Gazete ve benzeri eserlerimizin asıl sahibine ulaştırılması mücadelesinde emeği geçen, sorumluluk üstlenen kadrolarımız dışındaki sempatizanlarımıza, dost ve arkadaşlarımıza da bu yolda büyük sorumluluklar düşmektedir.

Bir kitap, iki dergi, üç gazeteyi kendi gücümüzle dışımızdaki insanlarımıza bilinç, özveri ve kararlıkla elden götürüp iletmeliyiz. Yaratıcı diyaloglarımızla onların şevkli ve bilinçli katkılarını talep etmeliyiz. Eleştiri, öneri ve uyarılarını öğrenmeliyiz. İlişki kurduğumuz insanlarımızın da aynı yöntemle bu halkaları geliştirip güçlendirmelerini sağlamalıyız. Ve dağıtım ağını bu temelde örgütlemeliyiz. Böylesine ilkeli bir disiplin anlayışı ile kurulan diyalog ve ilişkileri kuşatıp kırmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Hiçbir güç kolektif çabaları içeriden ve dışarıdan kuşatıp işlevsiz kılamaz.

Özetlediğimiz ve mücadele ederek uğruna büyük bedeller ödediğimiz dağıtım ilişkilerini kurumsallaştırma görevini eğer ideolojik süzgeçlerimizden geçirmiş isek bunu pratikte de göstermek durumundayız.

Sistemin sunduğu ve yönlendirdiği binbir kuşatma ve yabancılaştırma yöntemlerini ancak böylelikle kırmayı başarabiliriz.

Özel yaşam ile Devrimci yaşam ilkeselliğinin dengelenip sınandığı yer bellidir. Bu da, iş ve üretim faaliyetinde üstlendiğimiz sorumluluklarımızı gözden geçirip tutarlı tavır almamızdan anlaşılır.

Doğru bulmak şartıyla arkadaşlarımızı, dostlarımızı yeni açılımlarımızda, Kitap-Dergi-Gazete vb. etkinliklerimizde ideolojik-politik-örgütsel ifadesini bulan yeni atılımlara katılmaya çağırıyoruz.

Hayat ve mücadelenin de büyük oranda doğruladığı tahlillerimizle tezlerimizi daha da derinleştirelim!.. Devrimci ve Marksist üretimlerimize sahiplenelim!..
Sorun Yayınları Kolektifi Çalışanları

10/29/2010
Sorun Yayınları Kolektifi Teknik Büro